سامانه برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایدات

سامانه برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایدات

ثبت نام
درباره ما

آدرس: فارس - شیرازبلوار کریم خان زند - نبش کوچه 42 - ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

تلفن : 07132138671 - 07132138285