ارتباط با ما

آدرس : فارس - شیرازبلوار کریم خان زند - نبش کوچه 42 - ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 

تلفن : 07132138396 - 07132138473

تولید و پشتیبانی سامانه برگزاری الکترونیکی مناقصات : نرم افزارسازان سپاهان